Schapen Grazerij Bornerbroek

Het bedrijf  Schapen Grazerij Bornerbroek is gelegen in het buitengebied van Bornerbroek nabij Almelo en word gerund door de familie Dood. In de loop der jaren hebben we ons met de grazerij
gespecialiseerd in het verschaffen van een duurzame vorm van landschapsonderhoud en natuurbeheer.  

Door het inzetten van een kudde Schoonebeeker heideschapen willen wij een bijdrage leveren aan het onderhoud van bestaande natuurgebieden maar ook een bijdrage leveren aan de terugkeer van nieuwe natuur.

Onze kudde kunt u onder andere tegenkomen op heidevelden in Noord-Oost Twente, schrale graslanden, taluds van beken of  in retentiegebieden. 

De Schoonebeeker is een van  de grootste Nederlandse heideschapen en vind zijn oorsprong in een gebied vanaf Zuidoost-Drenthe tot in Twente en Salland. Mogelijkheid bestaat dat er een vleugje Duits bloed in zit. Kenmerken zijn; fier,  hoog op de benen staand, duurzaam sober en sterk. Kan goed uit de voeten op heide en schrale gebieden en is een prima grazer.

De Schoonebeeker heideschapen van onze Grazerij worden ingezet voor terrein- en natuurbeheer en of onderhoud.  U kunt onze dieren aantreffen op heidevelden, maar ook in retentiegebieden. Van een deel van onze ooien verwachten we in het vroege voorjaar lammeren. Vanaf eind januari tot en met half april zijn we vooral bezig met de komst van de lammeren. Eind april worden al onze Schoonebeekers gecheckt. Taken als het scheren en hoefverzorging staan op het programma.  Goed voorbereid kunnen we de kudde inzetten voor hun begrazingswerkzaamheden.  Op  (natuur) gebieden bevind zich die vegetatie waarbij de Schoonebeeker goed mee uit de voeten kan. De dieren kunnen zich te goed doen aan verschillende grassoorten zoals pijpenstrootje, bochtige smele, riet, groot hoefblad, jacobskruiskruid, margrieten, boterbloemen, paardenbloemen, klaversoorten, berk- en of wilgenopslag en kan vanzelfsprekend ook heide zijn. Kortom een zeer gevarieerd menu staat binnen bereik. Dit komt de smaak van ons lamsvlees ook ten goede!!  De Schoonebeeker sprokkelt al trekkende in kuddeverband het kostje bijeen.

Lamsvlees

Per januari 2016 mogen wij de titel Erkend Streekproduct voeren. De landelijke keurmerkorganisatie Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) reikte ons het certificaat uit in de Gemeente Almelo. Het is voor ons een blijk van waardering voor de inspanning om lamsvlees van Schoonebeeker heideschapen als kwalitatief goed stukje streekproduct aan te bieden.

Specialisme


Veel kennis en ervaring met begrazing van diverse terreinen. Flexibel inzetbaar. Behoud van een zeldzaam huisdier ras; het Schoonebeeker Heideschaap. Verkoop van kwalitatief goed streekeigen lamsvlees.

Contact

Lange Voort 1, 7627 NG Bornerbroek, Nederland
Telefoon: 06 - 17 692 187
Website: www.schapengrazerij.nl
Website: www.lamsvleesschapengrazerij.nl
Email: mts.doodwithag@planet.nl
Facebook: facebook.com/Schapengrazerijbornerbroek