De Borkeld Markelo

Van 2006 tot 2011 heeft onze kudde het gebied De Borkeld in Markelo begraasd.
Deze begrazing vond plaats door een gescheperde kudde.

De Borkeld is een buurtschap en natuurgebied in de Nederlandse gemeente Rijssen-Holten. Het werd in ieder geval al in de 18e eeuw beschreven toen het één buurtschap vormde met Look.

Het gelijknamige ca. 600 hectare grote natuurgebied De Borkeld van Staatsbosbeheer wordt van de buurtschap gescheiden door autosnelweg A1. Dit gebied strekt zich uit tussen de plaatsen Markelo, Holten en Rijssen. De Borkeld is een Natura 2000-gebied.

Natuurgebied De Borkeld bestaat uit jong bos, grote heidevelden, leemkuilen, akkers, graslanden en zelfs een stukje hoogveen. Het bos is tussen 1930 en 1950 aangeplant. Hier ligt ook het grootste jeneverbesstruweel van Nederland. Het terrein is glooiend: de hoogste top, de Friezenberg ligt op veertig meter, het laagste punt op dertien meter boven de zeespiegel. Aan de rand van het gebied, nabij Holten, bevindt zich een informatiecentrum van IVN. Door Staatsbosbeheer zijn enkele met paaltjes gemarkeerde wandelroutes uitgezet.

De Borkeld is ook een archeologisch reservaat. 13.000 jaar geleden waren hier al jagers/verzamelaars actief. De bewijzen zijn door hen achtergelaten in de vorm van stenen bijlen, huidenschrapers en andere werktuigen. De prehistorische grafheuvels en nederzettingsplaatsen die zijn gevonden zijn tussen de 6.000 en 4.000 jaar oud. In 1997 zijn door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek een tiental grafheuvels gerestaureerd.

De leemkuilen in het gebied zijn ontstaan door leemwinning voor het maken van baksteen. Ze zijn vijf of meer meter diep, en door de specifieke omstandigheden is er een bijzondere plantengemeenschap ontstaan. Al in de 18e eeuw was hier een 'pannenbakkerij' gevestigd waarvan de producten in Twente zeer in trek waren.

De autosnelweg A1 is door het gebied aangelegd in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Op aandrang van natuurbeschermers werd rekening gehouden met de bijzondere natuurwaarde van het jeneverbesveld. Dit is kenbaar aan een bocht in de weg ten zuiden van Rijssen. Op dezelfde plek werd in 2003 een dierpassage (ecoduct) aangelegd, met er naast een oversteek voor wandelaars en fietsers.