De Koffiegoot

In tijdelijke rasters hebben onze schapen ook het gebied rond de Koffiegoot te Haaksbergen begraasd.
Momenteel wordt dit gebied door andere instanties beheerd.
 

De Koffiegoot is een beek die loopt van het Haaksbergerveen naar de Berkel en zijn naam te danken heeft aan de bruine kleur van het veenwater.

Rijn en IJssel gaat de beek en omgeving herinrichten. Zodat het natuurlijke beeksysteem zoveel mogelijk kansen krijgt, er meer water wordt vastgehouden en de natuur beter tot z’n recht komt. 

Het wordt een kleinschalig landschap met poelen, vochtige heide, graslanden en loofbosjes. De poelen worden  verbonden door een smalle loop die geleidelijk aan breder wordt en begint te meanderen. Houtwallen en lokale veentjes zorgen voor een afwisselend landschap.

Het gebied is voor bijzondere amfibieën en libellensoort heel geschikt. Je vindt hier bijvoorbeeld de heikikker, kamsalamander en venwitsnuitlibel.