Twentsche Golfclub

Onze schapen worden bij de Twentsche Golfclub ingezet om de stukken tussen en naast de holes te begrazen. Hier worden onze schapen geheel door de clubleden verzorgd en verplaatst.

bron tekst en foto's: Twentsche Golfclub en schapenhoeve.

De Twentsche Golfclub biedt sinds 1926 de mogelijkheid om in het Twentsche Landschap te golfen. Wij zijn altijd een club geweest voor leden die geworteld is in traditie, maar die ook met vertrouwen naar de toekomst kijkt. Een club met oog voor de natuur in al zijn verscheidenheid. 

In de begin jaren tachtig startte het T.G.C- bestuur de ingewikkelde en moeizame procedure, die zou moeten leiden tot de uitbreiding van de bestaande 9-holes baan of zelfs zou kunnen leiden tot een geheel nieuwe 18-holes baan op een geschikte locatie elders in Twente. Het bestuur formeerde een 18-holes-commissie en na drie jaar van verkennende werkzaamheden richtte die commissie zijn activiteiten op het realiseren van een 18-holes-golfbaan op het terrein van de Hoeve De Haar te Ambt Delden (want inmiddels was uitbreiding op de bestaande baan niet mogelijk gebleken).

Een groot deel van het terrein van de golfbaan op landgoed Twickel was in de 19deeeuw heidegrond waarop schapen liepen. Toen rond 1880 het houden van schapen niet meer rendabel was, werd geprobeerd van de woeste grond productiebos te maken. In de Tweede Wereldoorlog kapte men veel hout als brandstof waardoor veel oude bomen verloren gingen. Het terrein voor de aanleg van de golfbaan bleek zeer geschikt om als buffer tussen het landschapspark van Twickel en de landbouwgrond van de boer te kunnen dienen.
Voor alle noodzakelijke activiteiten werden het bureau ‘Van Empelen-van Aalderen’, de Ierse golfarchitect Macauley en het tuin- en cultuurtechnischbureau ‘De Enk’ aangezocht. Dit laatste doet nog steeds het baanonderhoud.

In 1995 kon het huurcontact van 50 jaar met een optie van nog eens 30 jaar van de T.G.C. met de Stichting Twickel worden getekend. Een clubhuis centraal in de baan, zodat men van daaruit  en op het terras een groot deel van de baan kon overzien, kwam van de grond en in juni 1997 kon het in gebruik worden genomen. In 2005 werd een ondergrondse karrenloods aangelegd (de eerste in ons golfland). De officiële opening van de baan en clubhuis vond onder grote belangstelling plaats op 23 augustus 1997.